Історія кафедри ботаніки

Історія кафедри

професор Я.В. Ролл

Історія кафедри

доцент Л.С. Картмазова

Історія кафедри

професор Н.М. Ткаченко

Історія кафедри

професор А.Г.Сербін

Історія кафедри

«Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium medicinal plants» (2017 р.)

Історія кафедри

Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни «Ботаніка» 23.03.2019р.

Історія кафедри

Сертифікат щодо відповідності дистанційного курсу “Фармацевтична ботаніка”  вимогам “Положення про експертизу ДК в НФаУ” (2018р.)

У ХФІ курс ботаніки був заснований у 1921 р. і базувався у приміщеннях кафедри ботаніки ХДУ ім. В.Н. Каразіна.

У 1924 р. для курсу було виділено один кабінет у приміщенні фармацевтичного технікуму (вул. Московська, 8), а у 1930 р. – кілька кімнат у навчальному корпусі по вул. Мельникова, 12. З 1924 до 1931 р. завідувач кафедри професор Я.В. Ролл, 1932-1936 – Н.О. Десятова-Шостенко (відомий флорист-систематик), 1945-1948 – доц. О.Н. Дем’яненко. У 1951 р. тимчасово створено кафедру ботаніки (завідувач – доцент Т.І. Михайловська). З 1957 р. по 1960 р. – в інституті була кафедра фармакогнозії з курсом ботаніки, з 1960 р. по 1973 р. – кафедра фармакогнозії з основами біохімії рослин і курсом ботаніки. У 1966 р. завідувачем кафедри був Юліан Галактіонович Борисюк – ректор ХФІ (1941–1942; 1944–1959).

М. І. Борисов завідував кафедрою фармакогнозії з курсом ботаніки з 1966 р. по 1973 р.); фундатор наукової школи по вивченню фенольних сполук і створення на їх основі лікарських і профілактичних засобів.

З 1961 року завідувачем курсу ботаніки була доцент Н.М.Ткаченко. П.М. Ляпунова – учениця Ю.Г. Борисюка, провідний викладач ботаніки (1949-1952, 1958-1977), яка виконувала обов’язки завідувача  курсу ботаніки 1969-1970 рр. З 1969 г. по 1974 р.  була куратором анатомо-морфологічних і гістохімічних робіт, що виконувалися в інституті.

Наукова школа П.М. Ляпунової: Городнянська Л.М., Картмазова Л.С., Сіренко Г.Т., Сіра Л.М., Сало Н.Д., Горобець Ф.Г.

У 1973 р. Надія Максимівна захистила докторську дисертацію. Була організована кафедра ботаніки як самостійний підрозділ інституту, яку очолила проф. Н.М. Ткаченко.

У двадцятих роках ХІХ століття ботаніку викладали видатний альголог Л.А. Шкорбатов, відомий вчений, фізіолог і біохімік рослин, член-кореспондент АН УССР (з 1925), заслужений діяч науки УССР (з 1935) В.К. Залеський.

У 60-ті роки було засновано Харківську школу морфолого-анатомічного аналізу рослин і лікарської рослинної сировини, яка активно розвивалася, і на сьогодні має певні здобутки. Провідними спеціалістами з цього напрямку були визнані доценти П.М. Ляпунова, Л.С. Картмазова, Л.М. Городнянська, Л.М. СіраВ.П. Руденко. З 1980 року доценти Л.С. Картмазова та Л.М. Сіра ( з 2012 р. асистент Т.В.Опрошанська) викладали ботаніку для слухачів підготовчих курсів, проводили заняття з учнями спеціалізованих ліцеїв і Малої шкільної академії.

Вони є співавторами програм та методичних рекомендацій для слухачів заочних підготовчих курсів. Майже 30 років співробітники кафедри брали участь у вступних іспитах з біології. Доц. Городнянська Л.М. протягом багатьох років займалася забезпеченням кафедри наочним матеріалом. Було розроблено макети понад 700 таблиць з анатомії, морфології та систематики рослин, які використовуються і сьогодні.

Анатолій Гаврилович Сербін у 1972 р. – закінчив аспірантуру і з успіхом захистив кандидатську дисертацію. Працював асистентом курсу ботаніки при фармакогнозії.

1979-1989 рр. – по сумісництву заступник декана. У 1989 р.  захистив докторську дисертацію і був призначений завідувачем кафедри ботаніки, яку очолював до 2012 року. У 1998 році кафедра набула статусу опорної. Відповідальними були методисти кафедри – доцент Л.М.Сіра (1998-2012), доцент В.П.Руденко (з 2012 р.). Щорічно на кафедрі ботаніки проходять наради завідувачів і викладачів однопрофільних курсів ВНЗ України, круглі столи.

Дисципліна в різні роки називалася «Ботаніка» (до 1998), пізніше – «Медична ботаніка», а з 2006 року – «Фармацевтична ботаніка». За період завідування кафедрою професором А.Г.Сербіним співробітники розробили та створили комплекти навчальних таблиць, гербаріїв лікарських рослин, планшети з морфології вегетативних та генеративних органів, фотогербарії лікарських рослин, блок навчально-методичної літератури для студентів усіх спеціальностей.

У лютому 2012 року кафедру ботаніки очолила доктор фармацевтичних наук, професор Тетяна Миколаївна Гонтова, яка продовжила розвиток кафедри. Відремонтовано навчальні аудиторії, науково-дослідна лабораторія, збільшено парк комп’ютерів. Видан підручник з фармацевтичної ботаніки англійською мовою «Pharmaceutical botany» (2013 р.), навчальні посібники «Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка)» (2013 р.), «Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium medicinal plants» (2017 р.), Енциклопедичний тулмачний словник фармацевтичних термінів : україно-латинсько-російсько-англійський : [навч. Посібн. Для студ. Вищих навч. закладів] (2014 р.).

Продовжується розробка електронних версій навчально-методичної літератури для забезпечення самостійної роботи студентів очної та дистанційної форми навчання. Для навчання студентів відзняті відеофільми українською, російською та англійською мовами.

За період існування кафедри було видано 9 підручників, 75 посібників, 186 методичних рекомендацій, 8 збірників контролюючих завдань та тестів, 8 словників.

Науковим напрямком кафедри є морфолого-анатомічне та фітохімічне вивчення лікарських рослин України та країн СНД. Співробітниками кафедри захищено 5 докторських та біля 20 кандидатських дисертацій, одержано 25 авторських свідотств та патентів України. Професором А. Г. Сербіним у співавторстві із суплідь вільхи сірої та клейкої розроблено оригінальну рослинну субстанцію «Альтан», на основі якої створені шлунково- та кишковорозчинні таблетки «Альтан» і мазь альтанова 2%, які виробляються підприємствами. Професор А.Г.Сербін та доцент В.П.Руденко є співавторами препарату «Ерикан» з трави злинки канадської. Таблетки «Елгацин» проходять клінічні випробування, субстанція «Альнікортин» та густий екстракт з кори вільхи клейкої та сірої – доклінічні дослідження.

На сьогодні кафедра певною мірою оснащена всім необхідним для проведення наукових робіт. Працюють фітохімічна і анатомо-гістохімічна лабораторії. Виконуються 2 докторські, 4 кандидатські. Захищено 3 кандидатські дисертації, 4 дипломні роботи.

Велика увага приділяється профорієнтаційній роботі, яка проводиться серед школярів – майбутніх абітурієнтів шкіл м. Харкова, Харківської області та інших регіонів України. Щорічно співробітники кафедри здійснюють профорієнтаційний візит до Чернігівського базового медичного коледжу. Співробітники кафедри беруть активну участь у конкурсах та виставках творчих робіт міського та обласного рівня.

Кафедрою щорічно починаючи з  2016 року проводиться Міжнародна науково-практична internet-конференція «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» (2016, 2017, 2018).

13 лютого 2019 року на засіданні Центральної методичної комісії НФаУ завідувач кафедри ботаніки, професор Гонтова Т.М. отримала Сертифікат, який підтверджує, що дистанційний курс “Фармацевтична ботаніка” відповідає вимогам “Положення про експертизу ДК в НФаУ” та рекомендований для використання у навчальному процесі (затверджено на засіданні ЦМР НФаУ, протокол №1, від 20.09.2018 р. ).

У 2019 року вперше Національним фармацевтичним університетом проведено  І Всеукраїнську студентську олімпіаду з дисципліни «Ботаніка» за двома напрямками: фармацевтичний та біологічний, соорганізатором якої була кафедра ботаніки. У олімпіаді прийняли участь 52 студенти з 23 Вищих навчальних закладів України. Призові місця 1 та 2 ступеня отримали члени Студентського наукового товариства кафедри ботаніки. Професора Гонтову Т.М. нагороджено Почесною грамотою за внесок в підтримання високого рейтингу Національного фармацевтичного університету, проведення Всеукраїнських студентських олімпіад та з нагоди Дня науки! Продовжуючи роботу у цьому напрямку, 13-14 лютого 2020 р. колектив кафедри ботаніки приймав участь в організації та проведення  ІІ Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка».

На чолі із проф. Гонтовою Т.М. співробітники кафедри приймають активну участь у організації заходів різного рівня та були членами Організаційних комітетів з підготовки проведення VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016 р.), з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019 р.)

У 2020 році на кафедрі розроблено дві нові навчальні дисципліни за вибором для майбутніх  фахівців з  ветеринарної медицини  «Лікарські та отруйні рослини»  та «Ветеринарна фармацевтична ботаніка».

Історія кафедри

професор М. І. Борисов

Історія кафедри

доцент П.М. Ляпунова

Історія кафедри

доцент Л.М. Городнянська

Історія кафедри

доцент Л.М. Сіра

Історія кафедри

«Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка)» (2013 р.)

Історія кафедри

Члени організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України: проф. Гонтова Т.М., доц. Проскуріна К.І. та асп. Гордєй К.Р. (20.09.2019р.)

Колектив кафедри ботаніки 2018 рік.

Історія кафедри

Колектив кафедри ботаніки 2019 рік.