Малая Ольга Сергеевна

Доцент кафедры ботаники, кандидат фармацевтических наук

Малая Ольга Сергеевна

Научный профиль:

Малая Ольга Сергеевна

Малая Ольга Сергеевна

 

Мала Ольга Сергіївна (06.08.1983) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки. У 2005 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація». З 2005 по 2006 р. пройшла інтернатуру на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів та отримала сертифікат провізора загального профілю. З 2005 по 2010 р. працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки. З 2006 по 2010 (травень) р. – аспірант кафедри ботаніки (очна форма навчання). З 2013 по 2014 рік – ассистент кафедри, відповідала за оновлення та поповнення сайту кафедри, була секретарем методичних засіданнь кафедри. Завуч кафедри ( з 2014 року). На кафедрі відповідальна за Систему управління якості, за спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів», наповнення електронного каталогу Dispace кафедри ботаніки Національного фармацевтичного університету. Викладає такі дисципліни як: «Фармацевтична ботаніка» та «Медична ботаніка» для студентів спеціальностей «Фармація», «Фармация» (студенти іноземного відділення та англомовні студенти), «Технологія фармацевтичних препаратів» тощо. Володіє англійською мовою, закінчила курси англійської мови «American Language Club» та «International House», має сертифікати. Активно приймає участь у профорієнтаційній та громадській роботі університету.
Навчально-методична робота. Співавтор методичних видань, в тому числі методичні вказівки з фармацевтичної ботаніки (для студентів факультету промислової фармації), «Анатомия и морфология растений в рисунках» (переклад на українську мову).
Науково-дослідна робота. Кандидатську роботу захистила на тему: «Фармакогностичне вивчення кори та пагонів берези бородавчастої». Розробила технологію одержання густого екстракту з кори берези бородавчастої. Співавтор більш ніж 10 праць, серед них 1 патент, більш ніж 10 тез доповідей. Науковий напрямок – хімічне дослідження БАР лікарських рослин та створення на їх основі лікарських препаратів.

Перелік методичних публікацій

  1. Методичні вказівки з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Модуль 1. Анатомія і морфологія рослин / М. А. Кулагіна, Т. В. Опрошанська, О. С. Мала – Х. : НФаУ, 2013. – 50 с.
  2. Методичні вказівки з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Анатомія і морфологія рослин / М. А. Кулагіна, Т. В. Опрошанська, О. С. Мала – Х. : НФаУ, 2014. – 53 с.
  3. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 51 с.
  4. Анатомія та морфологія рослин у рисунках / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, Л. М Серая, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин, Т. В. Опрошанська, В. В. Машталер, О. С. Мала, С. В. Романова – Х. : НФаУ, 2014. – 63 с.
  5. Test items for license examination KROK-1 “Pharmacy” with explains / [Gontova T. M., Kichymasova Ya. S., Gaponenko V. P., Mashtaler V. V., Mala O. S., Kulagina M. A.]; under the editorship of Kichymasova Ya. S. – K.: NUPh, 2014.–85 p.
  6. Систематика рослин у рисунках : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С. Мала. – Х. : НФаУ, 2015. – 65 с.
  7. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 51 с.
  8. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 53 с.
  9. Test items for license examination KROK-1 “Pharmacy” with explains / [Gontova T.M., Kichymasova Y S., Gaponenko V. P., Mashtaler V. V., Mala O. S.]; under the editorship of Kichymasova Ya. S. – K.: NUPh, 2017.–121 p