Гапоненко Валентина Петрівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Гапоненко Валентина Петрівна

Науковий профіль:

Гапоненко Валентина Петрівна

Гапоненко Валентина Петрівна

Гапоненко Валентина Петрівна

Гапоненко Валентина Петрівна

ГАПОНЕНКО Валентина Петрівна. (28.02.1965, м. Харків) – кандидат фармацевтичних наук,  доцент  кафедри  ботаніки  НФаУ. Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1987р.). Працювала старшим лаборантом, молодшим науковим та науковим співробітником лабораторії природних комплексів та біотехнології у ДНЦЛЗ (1987- 2004рр.). Працювала асистентом  (2004р), a з 2005р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. З 2007 року виконує обов’язки  відповідальної за спеціальність «Фармація» у студентів іноземного факультету з підготовки іноземних громадян, а з 2013  виконує обов’язки відповідальної за забезпечення навчального процесу студентів заочної форми навчання.

Підвищення кваліфікації. Цикл «Актуальні питання якості та стандартизації в фармацевтичній галузі» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2004 р., цикл «Основи педагогічної майстерності» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2006 р., цикл «Лекторська майстерність викладача» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2011 р.,  цикл «Лекторська майстерність викладача» (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) 2016 р., «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання e-Tutor» (Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти)  2016р.
Навчально-методична робота. Співавтор 4 навчальних посібників,  56 методичних видань, 48 робочих навчальних програм з профільних дисциплін., у т.ч. –  словника термінів з біотехнології.
Організаційна робота.  Виконувала обов’язки відповідальної за профорієнтаційну (2007-2015рр.), виховну роботу (2012-2016рр.), сайт кафедри (2014-2016рр.), куратор 1к ССО -1 (2016-2017рр.), проведення навчально-польової практики для студентів денного та заочного відділень (2012-2018рр.), приймала участь у проведенні Дня відкритих дверей, (2019, 2020рр.).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Деякі види роду звіробій – перспективне джерело створення лікарських препаратів» (1996, науковий керівник – доц. Левашова І.Г.). Є співавтором технології одержання субстанції «гіфларин» (1% розчин гіфларину для ін’єкцій, виробляється промисловістю), а також технологіі одержання екстракту звіробою сухого, який входить до складу таблеток «Фітоліт» (виробляється промисловістю). Співавтор 102 наукових праць, серед них – 3 промислові стандарти, патент, авторське свідоцтво, 32 наукові статті. Науковий напрямок – хімічне дослідження БАР лікарських рослин та створення на їх основі лікарських препаратів.

Перелік наукових праць.

Патенти та авторські свідоцтва:

  1. А. с. № 1810326 СССР, Способ получения 1,6,8–триокси–3–метилантра-хинона  / И. Г. Левашова, Н. П. Бублик, Н. Ф. Комісаренко, В. П. Жданова (СССР).  –  № 4825001;  заявл. 14.05.90;  опубл. 10.10.92.
  2. Пат. 25318 Україна, А61 К 9/08. Спосіб отримання розчину гіфларину для ін’єкцій» / Затула Е. І., Науменок Л. Г., Левашова І. Г., Жданова В.П. ; заявник та патентовласник ДНЦЛЗ. – № 97031193; заявл. 18.03.97 ; опубл. 30.10.98.

    Промислові стандарти:

  1. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Подготовка лекарственного растительного сырья» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В.П. Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.
  2. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Ректификация водно-спиртовых отгонов» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В. П. Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.
  3. Система обеспечения качества. Технологические процессы производства фитохимических препаратов «Фасовка и упаковка жидких фитохимических препаратов» / Л. В. Караванова, И. Г. Левашова, В. П. Жданова – Стандарт предприятия. – ПХФО «Биостимулятор» СТП 00480916-014-99.