ГОНТОВА Тетяна Миколаївна, завідувачка кафедрою ботаніки, професор, доктор фармацевтичних наук

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна

Науковий профіль:

Гонтова Тетяна Миколаївна

Гонтова Тетяна Миколаївна

Гонтова Тетяна Миколаївна

Гонтова Тетяна Миколаївна

Гонтова Тетяна Миколаївна

Е-mail:  tetianaviola@ukr.net

ГОНТОВА Тетяна Миколаївна (04.04.1969, м. Харків) – доктор фармацевтичних наук (2012), професор, завідувачка кафедрою ботаніки (з 2012). Закінчила Харківський фармацевтичний інститут (1991р.). Працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки (1991 – 1993р.), аспірант (1993 – 1996 р.), асистентом (1996-2001 р.),  доцентом (2001 – 2012 р.). З 2012 р. очолює кафедру ботаніки.
Підвищення кваліфікації. Актуальні питання якості та стандартизації в фармацевтичній галузі (2004); Перепідготовка з підвищення кваліфікації (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) (2010); Лекторська майстерність викладача (Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації НФаУ) (2015 р.); Стандартизовані методи діагностики якості підготовки фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних навчальних закладів Інституту післядипломної освіти) (2016 р.); Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor (Навчально-науковий інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти) (2016 р.). Отримала Диплом вищої освіти магістр за спеціальністю “Середня освіта (мова і література (англійська))” освітньої програми “Англійська мова і література” (2020 р.)

Навчально-методична робота. Співавтор 7 типових і 38 робочих програм з профільних дисциплін. У співавторстві підготовлено блоки навчально-методичної літератури українською, англійською та російською мовами з дисциплін «Фармацевтична ботаніка», «Медична ботаніка» та інші (кількість навчально-методичних видань 147); приймала участь у розробці дистанційного курсу “Фармацевтична ботаніка”, що відповідає вимогам “Положення про експертизу ДК в НФаУ” та рекомендований для використання у навчальному процесі, що підтверджено Сертифікатом  (13 лютого 2019 р.).
Організаційна робота. Є членом Вченої ради НФаУ, апробаційних комісій НФаУ зі спеціальностей 15.00.01 та 15.00.02,  об’єднаної ради факультетів, циклової методичної ради НФаУ. Була членом Організаційного комітету з підготовки проведення VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016 р.), членом організаційного комітету з організації 20-річчя Дня фармацевтичного працівника України (2019 р.)  Була головою журі І та ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» (2019, 2020 р.), працювала у складі робочої групи ІІ туру  Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Лабораторна діагностика» (2019 р.). У 2012, 2014, 2018, 2020 роках була головою оргкомітетів I, II та ІІІ та IV Міжнародних науково-практичних internet-конференцій «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин». З 2013 року член фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з Ботаніки. З листопада 2017 року – Голова фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійних іспитів «Крок-1» для спеціальності «Фармація» з Ботаніки.У рамках роботи кафедри як опорної з дисциплін “Фармацевтична ботаніка” і “Медична ботаніка” для однопрофільних курсів медичних закладів України (наказ МОЗ України №352 від 27 листопада 1998 р.) координує співпрацю кафедр ВНЗ де вивчають дисципліну «Фармацевтична ботаніка».Нагороджена почесною грамотою харківської обласної ради (2015), почесною грамотою об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості України (2016), Почесною грамотою НФаУ (2018 р., 2019 р.), Подякою НФаУ (2018 р., 2019 р.).У 2014 році ім’я Гонтової Т.М. внесено до «Золотої книги пошани» за вагомий внесок у розвиток університету.
Науково-дослідна робота. Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження лікарської рослинної сировини та розробка фітотерапевтичних засобів на їх основі» (№ державної реєстрації 0114U000946). Підготувала трьох магістрантів, чотирьох дипломників, чотирьох кандидатів наук (Золотайкіна М. Ю. (2017 р.), Ільїнська Н. І. (2018 р.), Соколова О.О. (2019 р.), Яременко М.С. (2021 р.)). Є науковим керівником 3 аспірантів. Гордєй К. Р. «Фармакогностичне вивчення маруни дівочої та створення лікарських засобів на її основі»; Котов С.А. «Аналітичне забезпечення фармацевтичної розробки рослинного засобу десенсибілізуючої дії»; Таллер О.Ю. «Фармакогностичне вивчення вічнозелених видів роду Rododendron». За результатами науково-дослідної роботи має більше 306 наукових праць, серед них: 21 патент, 6 інформаційних листів, 94 наукових статей та більше 185 матеріалів конференцій.
Членство у фахових асоціаціях: Міжнародна асоціація фармацевтів (FIP 2013-2015 р.); Комісія медичних наук Польської Академії Наук у Любліні (2013-2014 р.), Українське ботанічне товариство (1996-2020 р.)

Підручник з грифом МОЗ:

Pharmaceutical botany : textbook / T. M. Gontova, A. H. Serbin, S. M. Marchyshyn et. al. ; edited by T. M. Gontova. – Ternopil: TSMU, 2013. – 380 p.

Навчальні посібники з грифом МОЗ:

 1. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы) / А. Г. Сербін, Л. С. Картмазова, В. П. Руденко, Т. М. Гонтова : навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів. – Х.: Колорит, – 86 с.: іл. – Текст: рос.
 2. Збірник тестових завдань з поясненнями та ілюстраціями для контролю знань та підготовки до ліцензійного іспиту Крок 1 (ботаніка) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [уклад.: Т. М. Гонтова, Л. М. Сіра, Т. В. Опрошанська та ін.]; за ред. Т. М. Гонтової, Л. М. Сірої. – Харків : НФаУ : Золоті сторінки, 2015. – 168 с.
 3. Фотогербарий лекарственных растений = Photoherbarium of medicinal plants : учеб. пособие для студентов вузов / Т.Н. Гонтовая, А.Г. Сербин, В.П. Руденко и др. ; под общ. Ред. Т.Н. Гонтовой, В.П. Руденко. – Харьков. : НФаУ : Золотые страницы, 2017. – 240 с. – Текст парал. : рус., англ.

Словники:

 1. Енциклопедичний тулмачний словник фармацевтичних термінів : україно-латинсько-російсько-англійський : [навч. Посібн. Для студ. Вищих навч. закладів] / [уклад.: І.М. Перцев, Є.І. Світлична, О.А. Рубан та ін.] ; за ред. Проф. В.П. Черниха. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 824 с.
 2. Англо-український та українсько-англійський словник із фармацевтичної технології «Крок 1. Фармація» = English-Ukrainian and Ukrainian-English Dictionary of Pharmacy Terminology «Krok 1. Pharmacy» : прибл. 15500 термінів / уклад.: А.А. Котвіцька, А.І. Федосов, Т.В. Крутських та ін. – Харків: НФаУ, 2019. – 248 с.

Основні навчально-методичні посібники та методичні рекомендації:

 1. Гонтова Т. М. Анатомія, морфологія та систематика рослин. Основи фітоекології і фітоценології: метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи для здобув. вищ. осв. 2 курсу спец. «Фармація, промислова фармація» освіт. програм «Фармація», «Клінічна фармація» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, С.В. Романова. – Х. : НФаУ, 2019. – 113 с.
 2.  Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка: структурна ботаніка та систематика рослин. Основи фітоекології : метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи для здобув. вищ. осв. 1 курсу спец. «Фармація, промислова фармація» освіт. програми «Фармація» (для молодших спеціалістів за напрямками «Медицина» і «Фармація») / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова. – Х. : НФаУ, 2019. – 122 с.
 3. Фармацевтична ботаніка. Репродуктивні органи квіткових. Систематичний огляд лікарських рослин : [електронні ресурси] метод. рек. до виконання лабораторної та позааудиторної роботи для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова, Н. І. Ільїнська. – Електронні данні. – Харків : НФаУ, 2019. – Мережне електронне видання. – Назва з тит. екрана. – Режим доступу : https://lib.nuph.edu.ua/.
 4.  Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка. Анатомія, морфологія та систематика рослин з основами фітоекології і фітоценології: метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова. – Харків : НФаУ, 2019. – 119 с.
 5. Гонтовая Т.Н. Фармацевтическая ботаника. Анатомия, морфология и систематика растений с основами фитоэкологии и фитоценологии : метод. рекомендации к выполнению внеаудиторной и аудиторной работы / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, В. П. Руденко, К. И. Проскурина. – Харьков : НФаУ, 2019. – 90с.
 6. Gontova T. M. Pharmaceutical botany. Anatomy, morphology and plant systematics : methodical instruction for practical classes for higher education students  of  the 2nd course / T. M. Gontova, V. P. Gaponenko, V. V. Mashtaler, O. S. Mala. – Kh. : NUPh, 2019. – 78 p.
 7. Гонтова Т. М. Фармацевтична ботаніка. Методичні рекомендації щодо виконання самостійної роботи та практичних занять здобувачами вищої освіти заочної форми навчання / Т. М. Гонтова, В. П. Гапоненко, В. П. Руденко, О. С. Мала. – Харків : НФаУ, 2019. – 64 с.
 8. Гонтовая Т.Н. Медицинская ботаника. Тестовые задания для подготовки к лицензионному экзамену Крок 1 (Ботаника) : уч. пособ. для студ. висш. уч. зав.  / Т. Н. Гонтовая ,Л. М. Серая, В. П. Руденко, В. П. Гапоненко, С. В. Романова, О. С. Малая, В. В. Машталер, Т. В. Опрошанская. – Харків : НФаУ, 2019. –  134 с.
 9. Гонтова Т. М. Фармацевтична  ботаніка. Анатомія і морфологія вегетативних органів рослин. Навчальний посібник для лекцій з фармацевтичної ботаніки / Гонтова Т. М., Гапоненко В.П., Степанова С. І., Руденко В. П., Філатова О. В., Кошовий О.М. – Х. : НФаУ, 2020. – 65 с.
 10. Гонтовая Т. Н. Фармацевтическая  ботаника: учебное пособие для лекционных занятий по анатомии и морфологии растений / Гонтовая Т. Н., Гапоненко В.П., Степанова С. И., Руденко В. П., Филатова О. В., Гордей К. Р. – Х. : НФаУ, 2020. – 65 с.
 11. Gontova T. M.  Anatomy and morphology of plant vegetative organs. Textbook for lectures on pharmaceutical botany / Gontova T. M., Gaponenko V. P., Stеpаnоvа S. I., Rudenko V. P. – Kh. : NUPh, 2020. – 62 p.
 12. Гонтова Т.М. Методичні рекомендації для підготовки до підсумкового модульного контролю з дисциплін, що викладаються на кафедрі ботаніки та екзамену з дисципліни «Фармацевтична ботаніка» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, О. В. Філатова на ін. – Харків : НФаУ, 2020. – 80 с.
 13. Гонтова Т. М. Методичні рекомендації щодо наповнення дистанційного курсу інформаційним матеріалом на прикладі дисципліни «Фармацевтична ботаніка» / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. В. Машталер. – Х.: Вид-во НФаУ, 2020. – 51 с.
 14. Гонтовая Т. Н. Фармацевтическая ботаника. Анатомия, морфология и систематика растений: методические рекомендации к выполнению самостоятельной работы и практических занятий соискателями высшего образования заочной формы обучения факультета по подготовке иностранных граждан / Т. Н. Гонтовая, В. П. Гапоненко, В. П. Руденко, О. В. Филатова, С. В. Романова, О. А. Михайленко, С. А. Козыра. – Харьков : НФаУ, 2020. – 65 с.
 15. Гонтова Т. М. Ветеринарна фармацевтична ботаніка. Морфологія та систематика рослин з основами фітоекології: метод. рек. до викон. аудит. та позааудит. роботи / Т. М. Гонтова, О. В. Філатова, В. П. Руденко, В. П. Гапоненко,  С. В. Романова,  С. А. Козира. – Харків : НФаУ, 2021. – 96 с.
Патенти
 1. Пат. на корисну модель № 34709 (2008), Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 37/00. / Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією. / Мішнєва К.Д., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2008 00489; заявл. 14.01.08; опубл. 26.08.08.,  Бюл. №16.
 2. Пат. на винахід № 87066 Україна, (А61К) МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання комплексу полісахаридів з мембраностабілізуючою та імуномоделюючою дією / Мішнєва К. Д., Гонтова Т. М., Хворост О. П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2008 00491; заявл. 14.01.08 ; опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.
 3. Пат. на винахід № 96678 (2011) Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією./ Машталер В.В, Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ.  – № a 2010 06988;  заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11., Бюл. № 22.
 4. Пат. на винахід № 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.
 5. Пат. на корисну модель № 56055 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / Машталер В.В., Гонтова Т.М., Хворост О.П.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06984; заявл. 07.06.10; опубл. 27.12.10, Бюл. № 24.
 6. Пат. на корисну модель № 56259 Україна, МПК А61К 36/86, А61К 127/00, А61Р 37/00. Спосіб одержання засобу з противиразковою дією / Дроговоз С.М., Хворост О.П., Куценко Т.О., Гонтова Т.М., Мішнєва К.Д., Позднякова А.Ю.; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2010 06950; заявл. 07.06.10; опубл. 10.01.11, Бюл. №1.
 7. Пат. на корисну модель 66893 Україна (2011), МПК А61К 36/00, А61К 135/00, А61Р 29/00, А61Р 31/00. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з трави медунки темної. / М.С. Лобурцова, О.П.Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2011 07467, заявл. 14.06.11; опубл. 25.01.12. – Бюл. №2.
 8. Пат. на винахід 98899 Україна (2011), МПК А61К 36/30, А61Р 29/00, А61Р 31/00. – Бюл. №7. / Спосіб отримання комплексу біологічно активних речовин з протизапальною та антимікробною дією з тарви медунки темної / М.С. Лобурцова, О.П. Хворост, Л.М. Малоштан; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2011 07425; заявл. 14.06.11; опубл. 25.06.12.
 9. Пат. на корисну модель 75922 Україна, МПК 51, А61К 36/30, А61Р 29/00. / Спосіб одержання настойки з коренів живокосту / Гонтова Т.М., Щокіна К.Г., Хворост О.П. заявник та патентовласник НФаУ. – № u 2012 02796; заявл. 12.03.12; опубл. 25.12.12, Бюл. № 24.
 10. Пат. на корисну модель 77944 (2013) Україна, МПК 51 А61К 36/86, А61К 9/20, А61Р 37/04. / Фармацевтична композиція у формі таблеток з інуліностимулюючою дією / Гонтова Т.М., Рубан О.А.; заявник та патентовласник НФаУ. -№ u 2012 03969; заявл. 02.04.12.
 11. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
 12. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.
 13. Патент на корисну модель № UA 107819 U (2017) Україна, МПК 51 С08В 37/18, А61К 31/733, А61К 36/28. / Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей». / Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. – № u Заявл. 08.12.2015; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 14. Ільїнська Н. І., Гонтова Т. М., Крюкова Я. С., Матковські А. Спосіб одержання інуліну з бульб жоржини німфейної для медичних цілей : пат. на корисну модель № 107819 України, МПК : C08B 37/18 A61K 31/733  A61K 36/28; заявл. 4.06.16; опубл. 24.06.16, Бюл. № 12.
 15. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Чушенко В. М., Осолодченко Т. П. Спосіб одержання поліфенольного комплексу з трави жоржини сорту Ken’s Flame з антимікробною дією : пат. на корисну модель № 117559 України, МПК : А61К 36/28, А61К 135/00 А61Р 31/04; заявл. 26.06.17; опубл. 26.06.16, Бюл. № 12.
 16. Пат. 113431 України, МПК А 61 К 133/00. Спосіб одержання сухого екстракту з квіток пижма звичайного / Золотайкіна М. Ю., Гонтова Т. М. ; заявник і патентовласник Національний фармацевтичний університет. – № u201608022 ; заявл. 19.07.2016 ; опубл. 25.01.2017, Бюл. № 2 – 4 с.
 17. Спосіб одержання сухого екстракту з кошиків соняшника однорічного : пат. № 121462 Україна, № u 201705217 ; заявл. 29.05.2017 ; опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. 3 с.
 18. Гонтова Т. М., Ільїнська Н. І., Чушенко В. М., Осолодченко Т. П. Спосіб одержання сухого екстракту з трави жоржини сорту Ken’s Flame з антимікробною дією : пат. на винахід № 118295 України, МПК : А61К 36/28, А61К 135/00 А61Р 31/04 заявл. 10.02.2017; опубл. 26.12.2018, Бюл. № 24.
 19. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Коранг Л.А., Деримедвідь Л.В. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної сировини з протизапальною дією : пат. на корисну модель № u201906408, Україна, МПК (2006): А61К 36/882 (2006Ю01), А61Р 29/00 заявл. 10.06.19; опубл. 25.11.2019, Бюл. № 22/2019.
 20. Гонтова Т.М., Гордей К.Р., Міщенко О.Я., Кириченко І.В., Калько К.О., Котов А.Г. Засіб з протизапальною дією на основі рослинної сировини : пат. на корисну модель № Україна, МПК 51, А61К 31/733, А61К 36/882. А 61 З 29/00 рег. 04.07.19.
 21. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Котов А.Г., Котова Е.Е. Спосіб ідентифікації кореневищ лепехи звичайної з подальшим визначенням граничного вмісту азарону : пат.133674 України № u201805081; заявл. 05.08.2018; опубл. 25.04.2019, Бюл. №8.
 22. Міщенко О.Я., Рубан О.А., Гербіна Н.А., Калько К.О., Гонтова Т.М., Золотайкіна М.Ю. Застосування густого екстракту з квіток пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) як антихолестатичного та спазмолітичного засобу : пат. 139932. Україна № u201908105, МПК(2020/01): А61К 36/00, А61З 29/02 заявл. 15.07.19; опубл. 27.01.2020, Бюл. № 2.
 23. Міщенко О.Я., Гонтова Т.М., Юрченко К.Ю., Золотайкіна М.Ю., Гербіна Н.А., Рубан О.А. Анальгетичний засіб : пат. 139684 Україна № u 201907609, МПК(2020/01): А61К 36/00, А61К 9/02 (2006.01), А61З 29/00 заявл. 08.07.2019, опубл. 10.01.2020, Бюл. №1.
 24. Патент на винахід №122377 МПК 2020.01 А61К 36/882 (2006.01) А61Р 29/00 Яременко М.С., Гонтова Т.М., Корган Л.А., Деримедвідь Л.В. Спосіб одержання лікувально-профілактичного засобу на основі рослинної сировини з протизапальною дією від 26.10.2020 р., бюл. №20.
 25. Патент на корисну модель  МПК (2020.01)A61K 36/00 A61P 29/02 (2006.01) Фармацевтична композиція жовчогінної дії у формі таблеток Гербіна Н.А., Рубан О.А., Колісник Т.Є., Міщенко О.Я., Юрченко К.Ю., Калько К.О., Гонтова Т.М., Золотайкіна М.Ю. 12.10.2020, Бюл. №19.
 26. Яременко М.С., Гонтова Т.М., Котова Є.Є. Спосіб ідентифікації кореневищ лепехи звичайної з подальшим визначенням граничного вмісту азарону: пат. 122377 України №a201906407; заявл. 10.06.2019; опубл. 26.10.2020, бюл. №20 

Інформаційні листи

 1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 2. Гонтова Т. М. Порівняльні макро- та мікроскопічні ознаки фіалки триколірної, фіалки польової та перестріча гайового : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 47 / Т. М. Гонтова, О. П. Хворост. – К ., 2012. – Вип. 14. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).
 3. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки бульб жоржини сорту Ken’s Flame : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 316 / Т. М. Гонтова, Я. С. Крюкова, Л. М. Сіра та ін. – К., 2015. – Вип. 27. – 3 с.
 4. Визначення кількісного вмісту суми флавоноїдів у квітках пижмо звичайного та фітопрепаратів на його основі : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 317 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Я. О. Проскурова. – К., 2015. – Вип. 28. – 3 с.
 5. Терміни заготівлі лікарської рослинної сировини пижма звичайного (Tanacetum vulgare L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 130 / М. Ю. Золотайкіна, Т. М. Гонтова, С. М. Губарь, Н. І. Ільїнська. – К., 2016. – Вип. 20. – 5 с.
 6. Гонтова Т. М. Порівняльні макро– та мікроскопічні ознаки крайових  квіток кошиків соняшника однорічного сортів Ranok, Moulin Rouge, Teddy Bear: інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № / Гонтова Т. М., Соколова О. О., Мала О. С., Проскурова Я. О. – К., 2016. – Вип. №128. – 4 с.