Козира Софія Андріївна

Асистент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Козира Софія Андріївна

Науковий профіль:

Козира Софія Андріївна

Козира Софія Андріївна

Козира Софія Андріївна

КОЗИРА Софія Андріївна (09.12.1979, м. Москва) – кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна (2002р.), Працювала старшим лаборантом (2002-2003рр.), асистентом з 2003р. У 2008р. закінчила магістратуру НФаУ за фахом «Педагогіка вищої школи» і здобула кваліфікацію магістр педагогіки. Секретар кафедри з 2018 р. Відповідальна за виховну роботу на кафедрі. Куратор 2 груп студентів. Працювала у складі робочої групи І та ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» 2019р. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.) та Подякою НФаУ (2018р., 2019р.). Член Українського ботанічного товариства (з 2018).
Підвищення кваліфікації: Курси англійської мови «Upper-Intermidiate» (ХНУ ім. Каразіна, 2012-2013), цикл підвищення рівня володіння українською мовою «Український розмовний клуб» (2019р), цикл лекцій «Школа професійної майстерності викладача НФаУ» 2020, цикл «Теорія і практика дистанційного навчання» 2020р.
Навчально-методична робота. Співавтор 15 навчально-методичних видань.
Науково-дослідна робота. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне дослідження рослин роду Geum L.» (2010, науковий керівник – проф. Сербін А.Г.).
Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у конференціях із доповідями. За результатами науково-дослідної роботи має більше 110 наукових праць, серед них: 4 патента, 5 інформаційних листів, 30 наукових статей та більше 80 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць

Патенти:

  1. Пат. 49151 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 26.04.2010, Бюл. № 8.
  2. Пат. 96621 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 25.11.2011, Бюл. № 22.
  1. Патент на корисну модель № UA 94600 U. (2014) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № u 201404265. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.11.14, Бюл. № 22.
  2. Патент на винахід. № UA 110664 C2 (2016) Україна, МПК 51 А61К 36/73, А61Р 31/04, А61Р 29/00. / Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною та протизапальною дією з трави гравілату міського». / С. А. Козира, А. Г. Сербін, М. А. Кулагіна, О. В. Радько, Т. М. Гонтова, Т. П. Осолодченко. – № а 201404267. Заявл. 22.04.2014; опубл. 25.01.16, Бюл. № 2.