Кулагіна Марія Андріївна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Кулагіна Марія Андріївна

Науковий профіль:

Кулагіна Марія Андріївна

Кулагіна Марія Андріївна

Кулагіна Марія Андріївна

Кулагіна Марія Андріївна

КУЛАГІНА Марія Андріївна (10.01.1978, м. Москва) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. У 2000р. закінчила Національну фармацевтичну академію України. З 2002 по 2007р. асистент, з 2007 – доцент кафедри ботаніки. З 2008 по 2013р. –  відповідальна за спеціальність «Клінічна фармація», за роботу СНТ та секретар методичних засідань. З 2013р. – відповідальна за спеціальність «Технологія фармацевтичних препаратів» та профорієнтаційну роботу кафедри. Читала курси та вела практичні заняття з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація», «Клінічна фармація», «Технологія парфумерно-косметичних засобів», «Технологія фармацевтичних препаратів» денної та заочної форм навчання, в т.ч. для англомовних студентів, проводила навчально польову практику для студентів усіх спеціальностей. Має Подяки НФаУ (2014, 2021р.). Член Українського ботанічного товариства (з 2020). Відповідальна за наповнення та оновлення сайту кафедри.

Підвищення кваліфікації: Пройшла перепідготовку з підвищення кваліфікації при кафедрі ботаніки ХНПУ ім. Сковороди (2010 р.), курси англійської мови «Upper-Intermidiate» лінгвістичного центру факультету іноземних мов (ХНУ ім. Каразіна, 2012-2013), пройшла курс «Теорія і практика дистанційного навчання» в навчально-методичному комплексі «Інститут післядипломної освіти «НТІІ» КПІ» (2014 р.), цикл «Інноваційні технології викладання» на базі «НТІІ» КПІ» (2021 р.), цикли навчальних семінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus і Web of Science» (2020, 2021 рр.)

Навчально-методична робота. Співавтор електронної версії підручника «Фармацевтична ботаніка», 12 методичних видань, 4 навчальних програм, у т.ч. навчально-методичних рекомендацій «Methodical instruction for training in botany» (2008), «Підготовка до ліцензійного екзамену Крок-1 з поясненнями» (2009), «Botany in figures: Anatomy and morphology of vegetative and generative organs. Plant systematic» (2010), «Test items for licensing examination Krok 1 Botany – 1 Pharmacy with explains» (2012), електронні ресурси: Botany in figures. Text & multimedia lectures (2012).

Науково-дослідна робота. Кандидатську дисертацію захистила на тему «Фармакогностичне вивчення рослин роду Duschekia Opiz» (2006р. – науковий керівник – проф. Сербін А.Г.) Є автором технології одержання рослинної субстанції «Душекін». Автор та співавтор більше 85 наукових праць, у т.ч. – 4 патентів, 5 інформаційних листів, 45 наукових статей та більше 40 матеріалів конференцій.

Науковий напрямок – фармакогностичне дослідження рослин родів Geum L.,  Duschekia Opiz.

Перелік наукових праць.

Патенти:

  1. Пат. 76063 Україна, МПК А61К36/185;А61Р31/00. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В. та ін.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 04.01.2005; опублик. 15.06.2006, Бюл. № 6.
  2. Пат. 31127 Україна, МПК А61К36/185;А61Р31/00. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В., Самура Б.А., Таран А.В., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 04.01.2005; опублик. 05.09.2005, Бюл. № 4.
  3. Пат. 49151 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 26.04.2010, Бюл. № 8.
  4. Пат. 96621 Україна, МПК А61К36/73. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та антиоксидантною дією / Козира C.А., Сербін А.Г., Кулагіна М.А., Радько О.В., Вороніна Л.М., Осолодченко Т.П.; заявник та патентовласник НФаУ; заявл. 27.08.2009; опублик. 25.11.2011, Бюл. № 22.

Електронні ресурси:

  1. Botany in figures. Text & multimedia lectures. / T. Gontovaya, V. Rudenko, Ya. Kichimasova, V. Gaponenko, M. Kulagina. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові, граф. дані (1,31 Гб). – Х.: НФаУ, 2012. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM); кол. сист. вимоги: ПК 486 та вище; 8 Мб ОЗУ; Win 98, WinXP, Win 7; SVGA 32768 та більше кол.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод; 16 біт. зв. карта. – Диск у контейнері 18х13 см.
  2. Фармацевтична ботаніка. Підручник з гіперпосиланнями / А.Г. Сербін, Л.М. Сіра, Т.О. Слободянюк, М.А. Кулагіна. [Електронний ресурс]. – Електрон. текстові, граф. дані, формат PDF (555 Mб). – Х.: НФаУ, 2012. – 1 електр. опт. диск (CD-ROM); кол. сист. вимоги: ПК 486 та вище; 8 Мб ОЗУ; Win 98 і вище; SVGA 32768 та більше кол.; 640х480; 4х CD-ROM дисковод. – Диск у контейнері 18х13 см.