Мала Ольга Сергіївна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Мала Ольга Сергіївна

Науковий профіль:

Мала Ольга Сергіївна

Мала Ольга Сергіївна

Мала Ольга Сергіївна (06.08.1983) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки. У 2005 році закінчила Національний фармацевтичний університет за спеціальністю «Фармація». З 2005 по 2006 р. пройшла інтернатуру на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів та отримала сертифікат провізора загального профілю. З 2005 по 2010 р. працювала старшим лаборантом кафедри ботаніки. З 2006 по 2010 (травень) р. – аспірант кафедри ботаніки (очна форма навчання). З 2013 по 2014 рік – ассистент кафедри, відповідала за оновлення та поповнення сайту кафедри, була секретарем методичних засіданнь кафедри. Завуч кафедри (з 2014 року). Викладає такі дисципліни як: «Фармацевтична ботаніка» для студентів спеціальностей «Фармація» (англійською та українською мовами). Володіє англійською мовою, закінчила курси англійської мови «American Language Club» та “International House», має сертифікати. У грудні 2019 року отримала диплом магістра Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю Середня освіта (Мова і література (англійська)), професійна кваліфікація – Викладач англійської мови і літератури. Вчитель англійської мови і літератури. В 2019 р. закінчила «Український розмовний клуб» та отримала сертифікат. В 2021 р. нагороджена почесною грамотою Харківської міської ради за багаторічну сумлінну й плідну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок, у розвиток освіти і науки міста Харкова. Активно приймає участь у профорієнтаційній та виховной роботі університету.

Навчально-методична робота. Співавтор методичних видань, в тому числі методичні вказівки з фармацевтичної ботаніки (для студентів факультету промислової фармації), «Анатомия и морфология растений в рисунках» (переклад на українську мову).

Науково-дослідна робота. Кандидатську роботу захистила на тему: «Фармакогностичне вивчення кори та пагонів берези бородавчастої». Розробила технологію одержання густого екстракту з кори берези бородавчастої. Співавтор більш ніж 30 праць, серед них 1 патент, більш ніж 40 тез доповідей. Науковий напрямок – хімічне дослідження БАР лікарських рослин та створення на їх основі лікарських препаратів.

Перелік основних наукових праць:

Перелік методичних публікацій:

 1. Методичні вказівки з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Модуль 1. Анатомія і морфологія рослин / М. А. Кулагіна, Т. В. Опрошанська, О. С. Мала – Х. : НФаУ, 2013. – 50 с.
 2. Методичні вказівки з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності «Технологія фармацевтичних препаратів». Анатомія і морфологія рослин / М. А. Кулагіна, Т. В. Опрошанська, О. С. Мала – Х. : НФаУ, 2014. – 53 с.
 3. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 51 с.
 4. Анатомія та морфологія рослин у рисунках / Т. Н. Гонтовая, В. П. Руденко, Л. М Серая, В. П. Гапоненко, А. Г. Сербин, Т. В. Опрошанська, В. В. Машталер, О. С. Мала, С. В. Романова – Х. : НФаУ, 2014. – 63 с.
 5. Test items for license examination KROK-1 “Pharmacy” with explains / [Gontova T. M., Kichymasova Ya. S., Gaponenko V. P., Mashtaler V. V., Mala O. S., Kulagina M. A.]; under the editorship of Kichymasova Ya. S. – K.: NUPh, 2014.–85 p.
 6. Систематика рослин у рисунках : Навч. посіб. / Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко, В. В. Машталер, О. С. Мала. – Х. : НФаУ, 2015. – 65 с.
 7. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2015. – 51 с.
 8. Анатомія і морфологія вегетативних органів. Морфологія генеративних органів : Метод. вказ. з аудиторної і позааудиторної роботи для студентів спеціальності « Технологія фармацевтичних препаратів». / Т. М. Гонтова, Т. В. Опрошанська, В. П. Руденко та ін. – Х. : НФаУ, 2016. – 53 с.
 9. Test items for license examination KROK-1 “Pharmacy” with explains / [Gontova T.M., Kichymasova Y S., Gaponenko V. P., Mashtaler V. V., Mala O. S.]; under the editorship of Kichymasova Ya. S. – K.: NUPh, 2017.–121 p.
 10. Соколова О.О. Вивчення водорозчинного полісахаридного комплексу кошиків соняшника однорічного / О.О. Соколова, Т.М. Гонтова, О.С. Мала // Фітотерапія. Часопіс. – 2017. – №2. – С. 51-53.
 11. Данілова І.А., Вивчення елементного складу кори ільму граболистого у порівнянні з ґрунтом. / О.С. Мала, І. А. Данілова // Український біофармацевтичний журнал – 2018. – № 55 (2) – С. 74-76.