Машталер Вікторія Володимирівна

Доцент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Машталер Вікторія Володимирівна

Науковий профіль:

Машталер Вікторія Володимирівна

Машталер Вікторія Володимирівна

Машталер Вікторія Володимирівна

Машталер Вікторія Володимирівна

МАШТАЛЕР Вікторія Володимирівна (07.03.1971р., сел. Новоекономічне Донецької області) – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Горлівське медичне училище Міністерства охорони здоров’я УРСР (1986р.), Українську фармацевтичну академію (1994р.). Працювала провізором в аптеках м. Димитрова Донецької області та м. Харкова (1994 – 2003рр.). Працювала старшим лаборантом (2003 – 2011рр.), асистентом (2011 – 2018рр.), старшим викладачем (2018 – 2019рр.) кафедри ботаніки НФаУ. Виконувала обов’язки секретаря кафедри (2012 – 2018рр.), секретаря методичних нарад (2014-2015 рр.), відповідального за організацію навчально-методичного забезпечення студентів спеціальності «Технологія парфумерно-косметичних засобів» (2012 – 2016рр.) та спеціальності «Фармація» (англомовне відділення) (2016 – 2018рр.).

З 2019 р. працює доцентом кафедри ботаніки НФаУ. Виконує обов’язки відповідального за організацію навчально-методичного забезпечення студентів спеціальності «Фармація» (англомовне відділення) та дистанційний курс «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ».

Підвищення кваліфікації. Цикл «Школа молодого викладача» 2013р., цикл «Технології розробки дистанційного курсу» 2015р., міжнародне стажування «Академічна доброчесність: виклики сучасності» 2018р. Курси підвищення кваліфікації «Теорія та практика дистанційного навчання» 2020р. Друга вища освіта за спеціальністю «Англійська мова та література» 2020р.

Навчально-методична робота. Співавтор понад 30 навчально-методичних видань, 19 навчальних програм. Приймала участь у розробці дистанційного курсу «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ» (2015р.). Є тьютором дистанційних курсів «Фармацевтична ботаніка. Модуль І» та «Фармацевтична ботаніка. Модуль ІІ». Дані курси відповідають вимогам «Положення про експертизу ДК в НФаУ» та рекомендовані для використання у навчальному процесі (сертифікат затверджено на засіданні ЦМР НФаУ, протокол № 1 від 20.09.2018 р.).

Організаційна робота. Виконувала обов’язки секретаря кафедри (2012 – 2018рр.) секретаря методичних нарад (2014-2015рр.). Була куратором двох академічних груп (2015-2018 рр.). Приймала участь у проведенні Днів відкритих дверей, профорієнтаційній роботі. Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.).

Науково-дослідна робота. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фармакогностичне вивчення Borago officinalis L. та створення субстанцій на його основі» (науковий керівник – проф., д.фарм.н. Хворост О.П.).

Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження рослин України (родини шорстколисті, фіалкові, айстрові, глухокропивні)». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у наукових конференціях. За результатами науково-дослідної роботи має більше 60 наукових праць, серед них: 2 патенти на винахід, 2 інформаційні листи, 29 наукових статей (серед них 5 – у Scopus) та більше 25 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць.

Патенти:

  1. Пат. 95570 Україна, МПК А61К 36/30, А61К 127/00, А61К 135/00, А61Р 29/00. Спосіб одержання засобу з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06955; заявл. 07.06.10; опубл. 10.08.11, Бюл. № 15.

  2. Пат. 96678 Україна, МПК А61К 36/30, А61Р 29/00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з мембраностабілізуючою та протизапальною дією / В. В. Машталер, Т. М. Гонтова, О. П. Хворост; заявник та патентовласник НФаУ. – № а 2010 06988; заявл. 07.06.10; опубл. 25.11.11, Бюл. № 22

Інформаційні листи:

  1. Гонтова Т. М. Макро- та мікроскопічні ознаки трави огірочника лікарського (Borago officinalis L.) : інформ. лист про нововведення в системі охорони здоров’я № 46 / Т. М. Гонтова, В. В. Машталер, О. П. Хворост. – К., 2012. – Вип. 13. – 6 с. (Рішення ПК «Фармація», протокол № 73 від 21.12.2011).

  2. Шанайда М. І. Макро- та мікроскопічні ознаки трави васильків американських (Ocimum americanum L.) : інформ. лист № 179 / М. І. Шанайда, Л. М. Сіра, В. В. Машталер. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 179. – 2016. – 8 с.