Романова Світлана Вікторівна

Асистент кафедри ботаніки, кандидат фармацевтичних наук

Романова Світлана Вікторівна

Науковий профіль:

Романова Світлана Вікторівна

Романова Світлана Вікторівна

Романова Світлана Вікторівна

Романова Світлана Вікторівна

РОМАНОВА Світлана Вікторівна (28.05.1982, м. Первомайський Харківської області), кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри ботаніки НФаУ. Закінчила Національний фармацевтичний університет (2004р.). Працювала старшим лаборантом кафедри фармакогнозії НФаУ (2004-2013рр.), з 2013 – асистент кафедри ботаніки. Виконує обов’язки відповідального за дистанційне навчання на кафедрі, за наповнення сайтів test.nuph.edu.ua та pharmel.kharkiv.edu, відповідальна за дисципліну «Медична ботаніка».
 Підвищення кваліфікації. Цикл лекцій «Школа молодого викладача» 2013р., цикл «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання: e-Tutor» 2017, цикл «Українській розмовний клуб» 2019р, цикл лекцій «Школа професійної майсерності викладача НФаУ» 2020, цикл «Теорія і практика дистанційного навчання» 2020р.
 Навчально-методична робота. Співавтор 7 методичних видань. Приймала участь у створенні лекцій для вибіркової дисципліни, лекцій з аудіо супроводом для підготовки іноземних студентів до складання ліцензійного іспиту КРОК-1.
 Організаційна робота. Виконувала обов’язки куратора академічних груп (2017-2019рр.) Нагороджена Почесною грамотою НФаУ (2018р.) та Подякою НФаУ (2019р.).
Науково-дослідна робота. У 2012 р.  захистила кандидатську дисертацію  на тему “Фармакогностичне дослідження представників роду сочевиця” (науковий керівник – доц., к.фарм. н.  Ковальов С. В.).
Здійснює науково-дослідну роботу за напрямом: «Фармакогностичне дослідження рослин родини бобові». Проводить науково-дослідну роботу зі студентами, які приймають участь у конференціях із доповідями. За результатами науково-дослідної роботи має більше 70 наукових праць, серед них: 2 патента на винахід, 1 патент на корисну модель, 25 наукових статей та більше 50 матеріалів конференцій.

Перелік наукових праць:

Патенти:

  1. Патент на винахід № 27307. Спосіб одержання засобу з анаболічною активністю // С.В. Ковальов, Р.Ф. Єременко, О.М. Шаталова, С.В. Романова, В.М. Ковальов, Л.М. Малоштан. Заявл. 20.09.2007. Опубл. 25.10.2007, Бюл. № 17.
  2. Патент на винахід № 63766 Україна, МПК А 61 К 36 / 48, А 61 Р 1 / 16, А 61 Р 1 / 18, А 61 Р 29 / 00. Спосіб одержання комплексу біологічно активних речовин з гепатопротекторною, анальгетичною активністю та регенеруючою дією на підшлункову залозу / С. В. Романова, В. М. Ковальов; С. В. Ковальов, А. Р. Грицик, В. М. Кравченко. Заявка. 07. 02. 2011. Опубл. 25. 10. 2011, Бюл. № 20.