Сербін Анатолій Гаврилович

Професор кафедри ботаніки, доктор фармацевтичних наук

Сербін Анатолій Гаврилович

Науковий профіль:

Сербін Анатолій Гаврилович

Сербін Анатолій Гаврилович

Сербін Анатолій Гаврилович

Сербін Анатолій Гаврилович

СЕРБІН Анатолій Гаврилович (2.01.1945, м. Старокостянтинів, Хмельницької обл.) –доктор фармацевтичних наук, професор кафедри ботаніки НФаУ (2012 р.). У 1969 році закінчив Харківський фармацевтичний інститут, в якому працював: аспірант (1969-1972), асистент (1972), старший викладач (1980), доцент (1983), завідувач кафедри (1989), професор кафедри ботаніки (з 2012). Одночасно працював заступником декана (1979-1989). Академік Національної академії наук вищої освіти України (2019).Відмінник охорони здоров’я та вищої школи. На кафедрі відповідає за фітохімічні та морфолого-анатомічні дослідження, читає курси з дисциплін фармацевтична та медична ботаніка для студентів спеціальностей «Фармація» денного та заочних відділень студентів факультету з підготовки іноземних громадян, проводить лабораторні заняття.
Навчально-методична робота. Автор близько 300 наукових і навчально-методичних праць, серед них – 5 підручників, 59 навчальних посібників, 8 словників, 1 довідник, 74 методичних вказівок, 16 типових та робочих програм з дисциплін, що викладаються на кафедрі.
Організаційна робота. Є членом Вченої ради НФаУ, член спеціалізованих рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій Д 64.605.01 при НФаУ и Д 17.600.03 при ЗДМУ, проблемної комісії «Фармація» МОЗ України, Українського ботанічного товариства. Був членом організаційного комітету І та ІІ турів Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Ботаніка» (2019 р.).
Нагороджений Почесними грамотами МОЗ та МОН України, Харківського міського голови, Фармацевтичної асоціації України, Подякою НФаУ (2019 р.). Грамота та медаль Верховної ради України за особливі заслуги перед Українським народом. (2021р.) 

Науково-дослідна робота: фармакогностичне вивчення представників родів вільха, череда, деревій та ін. представників флори України та розробка на їх основі лікарських препаратів антибактеріальної, протизапальної та гемостатичної дії. Кандидатську дисертацію на тему «Хімічне дослідження фенольних сполук череди трироздільної» захистив 1972 року, докторську на тему «Фітохімічне вивчення родів вільха, череда і деревій та створення на їх основі препаратів антибактеріальної, протизапальної та гемостатичної дії» – 1989. Автор 25 авторських свідоцтв і патентів,  6 монографій. Співавтор 5 оригінальних лікарських препаратів, які випускаються промисловістю України. (субстанція «Альтан» з суплідь вільхи клейкої та сірої, таблетки «Альтан», мазь альтанова 2%, «Ерікан з трави злинки канадської, таблетки «Елгацин», які проявляють кардіопротекторну і антиоксидантну активність та призначені для геріатрії, прохзодять клінічні дослідження). Підготував 1 доктора та 8 кандидатів наук.

Підручники, посібники:

 1. Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка: Підручник. – Х.: Основа, 1997. – 432 с.: іл.
 2. Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany: Учебник для студентов вузов / Сербин А.Г., Серая Л.М., Ткаченко Н.М., Слободянюк Т.А. Под общ. ред. Серой Л.М. – Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 364 с.
 3. Практикум по фармакогнозии / Ковалев В.Н., Кисличенко В.С., Попова Н.В., Исакова Т.И., Журавлев И.А., Степанова С.И., Сербин А.Г., Серая Л.М., Картмазова Л.С. – Х.: НФаУ, «Золотые страницы», 2003. – 512с.: 615 ил.: 24 с. вкл.
 4. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы): навч. посібн. – Х., 2006. ( у співавторстві);
 5. Pharmaceutical botany. – Ternopil: TSMU; 2013. (у співавторстві)
 6. Фармацевтична ботаніка: Підручник для вузів / Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Під редакцією Сірої Л.М. – Вінниця: «Нова книга», 2015. – 488 с.

Науково-дослідна робота: фармакогностичне вивчення представників родів вільха, череда, деревій та ін. представників флори України та розробка на їх основі лікарських препаратів антибактеріальної, протизапальної та гемостатичної дії. Кандидатську дисертацію на тему «Хімічне дослідження фенольних сполук череди трироздільної» захистив 1972 року, докторську на тему «Фітохімічне вивчення родів вільха, череда і деревій та створення на їх основі препаратів антибактеріальної, протизапальної та гемостатичної дії» – 1989. Автор 25 авторських свідоцтв і патентів,  6 монографій. Співавтор 5 оригінальних лікарських препаратів, які випускаються промисловістю України. (субстанція «Альтан» з суплідь вільхи клейкої та сірої, таблетки «Альтан», мазь альтанова 2%, «Ерікан з трави злинки канадської, таблетки «Елгацин», які проявляють кардіопротекторну і антиоксидантну активність та призначені для геріатрії, прохзодять клінічні дослідження). Підготував 1 доктора та 8 кандидатів наук.

Перелік основних наукових праць.

    Патенти:

 1. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / М.А.Кулагіна, А.Г.Сербін, О.В.Радько, Б.А.Самура, А.В.Таран, Т.П.Осолодченко // Патент України № 76063, опубл. 15.06.06.
 2. Спосіб одержання іонізованих настоїв лікарських рослин / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г. та ін. // Патент на корисну модель № 74724 від 16.01.06. Бюл. № 1
 3. Спосіб одержання суми поліфенолів з антимікробною, протизапальною та діуретичною активністю / Кулагіна М.А., Сербін А.Г., Радько О.В. та ін. // Патент на винахід: Бюл. № 6, 15.06.06
 4. Спосіб отримання протимікробного, кровоспинного та цитотоксичного засобу/ Хворост О.П., Гречин П.В., Мироненко Л.Г. та ін. // Деклараційний патент на винахід 15.05.03. Бюл. №5.
 5. Спосіб одержання 3,4 – (1- дегідрогексаоксидифеноїл)-b-D-ксилози, що має антимікробну дію / Хворост О.П., Комісаренко М.Ф., Сербін А.Г., Шевельова Н.Ю., Яковлева Л.В., Дикий І.Л. // Пат України А 61 К 35/78 № 23543, заявл. 23.06.97, № заявки 97062958, опубл. 2.06.98.
 6. Препарат для лікування виразкових уражень слизистої оболонки шлунково-кишкового тракту “Альтан” / Яковлева Л.В., Хворост О.П., Сербін А.Г., Болотов В.В., Бондар В.С., Карпенко О.Я. // Патент України А 61 К 35/78 № 24760, заяв. 23.06.97, № заявки 97062957, опубл. 6.10.98.
 7. Спосіб одержання засобу, що має антидіарейну активність. / Макаревич І.Х., Георгієвський В.П., Сербін А.Г. та інші. // Патент України № 96093603 від 19.11. 97.
 8. Промислова власність. / Хворост О.П., Комісаренко М.Ф., Сербін А.Г., Оспищева Л.А., Оболенцева Г.В., Рязанцев Е.Я. // Патент України № 16618 МКИ., опубл. 29.08.97. Бюл. №4.
 9. Хворост О.П., Яковлева Л.В., Сербін А.Г. Спосіб одержання елагової кислоти // Патент України А 61К 35/78 № 23109 заяв. 11.08.95, № заявки 95083765, опубл. 30.06. 96. Бюл. №3
 10. Фармацевтична композиція. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24498, заяв. 28.08.06, № заявки u 2006 09363, опубл. 10.07.2007. Бюл. № 10.
 11. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування дисфункції щитовидної залози. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24580, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00437, опубл. 10.07.2007. Бюл. № 10.
 12. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24581, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00439, опубл. 10.07.07. Бюл. № 10.
 13. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування інсультів. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 24579, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00436, опубл. 10.07.2007. Бюл. № 10.
 14. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування нирковокам’яної хвороби. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М // Патент на корисну модель № 24578, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00418, опубл. 10.07.07. Бюл. № 10.
 15. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25308, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00433, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 16. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування пієлонефриту. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25309, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00434, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 17. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування жовчнокам’яної хвороби. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М // Патент на корисну модель № 25307, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00427, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 18. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування жовчнокам’яної хвороби. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25306, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00426, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 19. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування дисфункції щитовидної залози. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25305, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00425), опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 20. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування атеросклерозу. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М // Патент на корисну модель № 25304, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00424, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 21. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування гастритів з підвищеною кислотністю. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25302, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00422, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 22. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування серцево-судинних захворювань. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25303, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00423, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 23. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25308, заяв. 28.08.06., № заявки u 2007 00433), опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.
 24. Фармацевтична композиція у формі іонізованого настою для лікування запалення простати. / Шульга В.М., Сербін А.Г., Горбанюк А.Г., Гурін О.М., Шульга О.М. // Патент на корисну модель № 25310, заяв. 28.08.06, № заявки u 2007 00435, опубл. 10.08.07. Бюл. № 12.

 1. А.с. 475152 СССР. Способ получения суммы полифенольных соединений, обладающих желчегонной активностью / Борисов М.И., Сербин А.Г., Чернобай В.Т. и др. // Открытия, изобретения. – 1975. – №24.
 2. А.с. 555637 СССР. Способ получения биологически активных полисахаридов / Сербин А.Г., Борисов М.И., Чернобай В.Т. и др. // Не подлежит публикации.
 3. А.с. 1319351 СССР. Способ получения суммы полифенолов / Хворост О.П., Комиссаренко Н.Ф., Сербин А.Г. и др. // Не подлежит публикации.

Підручники, посібники:

 1. Ткаченко Н.М., Сербін А.Г. Ботаніка: Підручник. – Х.: Основа, 1997. – 432 с.: іл.
 2. Медицинская ботаника = Botanique medicale = Medical botany: Учебник для студентов вузов / Сербин А.Г., Серая Л.М., Ткаченко Н.М., Слободянюк Т.А. Под общ. ред. Серой Л.М. – Х.: НФаУ: Золотые страницы, 2003. – 364 с.
 3. Практикум по фармакогнозии / Ковалев В.Н., Кисличенко В.С., Попова Н.В., Исакова Т.И., Журавлев И.А., Степанова С.И., Сербин А.Г., Серая Л.М., Картмазова Л.С. – Х.: НФаУ, «Золотые страницы», 2003. – 512с.: 615 ил.: 24 с. вкл.
 4. Атлас по анатомии растений (растительная клетка, ткани, органы): навч. посібн. – Х., 2006. ( у співавторстві);
 5. Pharmaceutical botany. – Ternopil: TSMU; 2013. (у співавторстві)
 6. Фармацевтична ботаніка: Підручник для вузів / Сербін А.Г., Сіра Л.М., Слободянюк Т.О. Під редакцією Сірої Л.М. – Вінниця: «Нова книга», 2015. – 488 с.

 

Інформаційні листи:

 1. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів родів люцерна, вязіль і люпин родини бобові у лікарській сировині / А.Г Сербін., С.Д. Тржецинський, О.О. Салій, І.М. Кейтлін : інформ. лист № 97-2019 / Український центр наукової медичної інформації та патентоліцензійної роботи ( Укрмедпатентінформ). Київ, 2019. Інформаційний лист № 97-2019 / ЗДМУ – К.: Укрпатентінформ, 2019 . Вип. 10 (Рішення ЕПК “Фармація” Протокол N° 106 від 26.03.2019р.).
 2. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів родів буркун, віка і чина родини бобові у лікарській сировині / А.Г Сербін., С.Д. Тржецинський, О.О. Салій, І.М. Кейтлін : інформ. лист N° 98-2019 / Український центр наукової медичної інформації та патентоліцензійної роботи ( Укрмедпатентінформ). Київ, 2019. . Вип. 11.(Рішення ЕПК “Фармація” Протокол N°106 від 26.03.2019р.).
 3. Відмінні макро- та мікроскопічні ознаки видів роду конюшина родини бобові у лікарській сировині / А.Г Сербін., С.Д. Тржецинський, О.О. Салій, І.М. Кейтлін : інформ. лист N° 96-2019 / Український центр наукової медичної інформації та патентоліцензійної роботи ( Укрмедпатентінформ). Київ, 2019. Вип. 9. (Рішення ЕПК “Фармація” Протокол N°106 від 26.03.2019р.).
 4. Інф. лист Гречана О.В., Сербін А.Г., Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О., Кейтліна І.М., Прозорова Г.О. Поверхня листка чаю при мікроскопічній анатомічній ідентифікації сировини листя чаю (Theae folia), м. Київ, 2019
 5. Інф. лист Гречана О.В., Сербін А.Г., Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О., Кейтліна І.М., Прозорова Г.О. Будова черешка листка при мікроскопічній анатомічній ідентифікації сировини листя чаю (Theae folia), м. Київ, 2019
 6. Інф. лист Гречана О.В., Сербін А.Г., Тржецинський С.Д., Опрошанська Т.В., Салій О.О., Кейтліна І.М., Прозорова Г.О. Будова стебла чаю при мікроскопічній анатомічній ідентифікації сировини листя чаю (Theae folia), м. Київ, 2019

Тези:

 1. Исследование эфирного масла Valeriana stolonifera czern / Эль мехди Эль Масснауи, Корниевская В.Г., Сербин А.Г. и др.// XIV Международная научно-практическая конференция “DNY VEDY – 2018”. 22-30 марта 2018. Прага. С. 40-45.
 2. Изучение микродиагностических признаков и аминокислотного состава валерианы побегоносной / Эль мехди Эль Масснауи, Корниевская В.Г., Сербин А.Г. и др.// XIV Международная научно-практическая конференция “DNY VEDY – 2018”. 22-30 марта 2018. Прага. С. 34-39.
 3. Сербін А. Г. Вибір солюбілізатору для геля з ліпофільним екстрактом хмелю / Подорожна М. Г., Гладух Є.В., Чуєшов В.І., Бондар В. С. / Мат. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної медицини і фармації» (18-25 квітня, м. Запоріжжя), с. 166-167.
 4. Оптимізація технологічного процесу субстанції Гравілатін із сировини Geum urbanum L. Козира С.А., Сербін А.Г. / І Науково-практична інтернет-конференціяз міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція» 18 жовтня 2018 р. Х.  НФаУ. с. 120.
 5. Гречаная Е. В. Вязель пестрый (Coronilla varia L.) как фармакогностический обьект / Е. В. Гречаная, А. Г. Сербин, Л. А. Фуклева. // Матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (у рамках IV наукового форуму “Науковий тиждень у Крутах – 2019”. – 2019. – №14. – С. 28–30.
 6. Влияние природных факторов на всхожесть люцерны посевной при интродукции в условиях юга Украины / Е. В.Гречаная, А. Г. Сербин, Л. А. Фуклева, Т. В. Опрошанская. // Матеріали 7-ої Міжнар. наук.-практ. конференції 30-31 травня 2019. – 2019. – С. 19–21.

Навчально-методичні розробки:

 1. Фармацевтична ботаніка. Анатомо-морфологічна будова рослин. Систематичний огляд лікарських рослин з елементами фітоекології та ценології : [Електронні ресурси] метод. рек. до виконання лабораторної та позааудиторної роботи для здобувачів вищої освіти 2 курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація» освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, Л. М. Сіра, А. Г. Сербін, Н. І. Ільїнська. – Електронні данні. –Харків : НФаУ, 2018. – Мережеве електронне видання.
 2. Фармацевтична ботаніка. Анатомія та морфологія вегетативних органів рослин : [Електронні ресурси] метод. рек. до виконання лабораторної та позааудиторної роботи для здобувачів вищої освіти 1 курсу спеціальності «Фармація, промислова фармація», освітньої програми «Технології парфумерно-косметичних засобів» (для молодших спеціалістів за напрямом «Медицина») / Т. М. Гонтова, В. П. Руденко, Л. М. Сіра, А. Г. Сербін, Н. І. Ільїнська. – Електронні данні. –Харків : НФаУ, 2018. – Мережеве електронне видання. – Назва з тит. екрана.