30/06-03/07/2020 Schedule from Monday to Friday

Schedele 30/06-03/07/2020

Вторник 30.06.

ИФ-06

1 курс

10:00 доц. Проскурина К.И. https://us04web.zoom.us/j/6234911962?pwd=LzJ6b1hCOVpEQURCTjUyR3BwVTJ5QT09

Идентификатор конференции: 623 491 1962

Пароль: 621372

Среда 01.07

ИФ-8

1курс

с 10:00 ас. Козира С.А.  https://us04web.zoom.us/j/4570332596?pwd=U2lJVGhiZW53WHlHekxyNytQMmZTZz09 

Идентификатор: 457 033 2596

Пароль: 010756

ИФ 1 курс: 1*, 2, 9, 13;

2курс: 3,10;

3курс: 3, 4, 13,14

12.00, доц. Филатова О.В. https://us04web.zoom.us/j/9558203195?pwd=T2FoV2l5K2ZnZy8yT3JOWWVHT01mdz09

Идентификатор: 9558203195

Пароль: 952050

ИФангл-1, 5, 6

1курс; ИФангл-3, 6, 10

2курс;ИФангл-2

3курс

11:00 доц. Машталер В.В.  https://us04web.zoom.us/j/3749607074?pwd=VjcrWnlrcnluZlN5cTJ6OEZ6aVJxUT09

Идентификатор конференции: 374 960 7074

Пароль: 894474

Черверг 02.07

1 к. ИФ Укр с 13:00 ас. Козира С.А.  https://us04web.zoom.us/j/4570332596?pwd=U2lJVGhiZW53WHlHekxyNytQMmZTZz09 

Идентификатор: 457 033 2596

Пароль: 010756

1 курс ИФ-10  10.00  ас. Романова С.В.  

https://us02web.zoom.us/j/88074212801?pwd=YjN3a3A2VmtVSWowN04raE85L251Zz09

Идентификатор: 880 7421 2801

Пароль: 6buung

ИФангл-1, 5, 6

1курс; ИФангл-3, 6, 10

2курс;ИФангл-2

3курс

11:00 доц. Машталер В.В.  https://us04web.zoom.us/j/3749607074?pwd=VjcrWnlrcnluZlN5cTJ6OEZ6aVJxUT09

Идентификатор конференции: 374 960 7074

Пароль: 894474

Пятница 03.07

1к ИФ12 https://us04web.zoom.us/j/5046689360?pwd=bTZTaWdlUXdQaklOT2tZYkFCYUVJQT09

Идентификатор: 504 668 9360

Пароль: 912893

 

ИФ 1 курс: 1*, 2, 9, 13;

2курс: 3;

3 курс:3,4, 13,14

11.00, доц. Филатова О.В. https://us04web.zoom.us/j/9558203195?pwd=T2FoV2l5K2ZnZy8yT3JOWWVHT01mdz09

Идентификатор: 9558203195

Пароль: 952050

1 c 04 engl gr 12.50 Svetlana Stepanova

Final module control

https://us04web.zoom.us/j/5588054490?pwd=Y010VFJicnV5ZWdVaEc3Rzl0aEVCdz09

 

Идентификатор 558 805 4490

Пароль: 55555